Side 7 - Aktuelt «Noen sier at fabrikken er en bløff og at vi bare er vindbaroner som er interessert i Sjonfjellet.» Torstein Sjøtveit i Freyr om batterifabrikk-planene, side 12-15. Det merkelige tappe-møtet på Nordkalotten hadde 60 års-jubileum i år, side 16-17 Side 19 - Marked «I Norge er