Norge har en politisk ambisjon om å halvere klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030. En rapport fra PwC viser imidlertid at fossile energibærere trolig vil dominere også i 2030. Mye tyder derfor på at vi med dagens politikk ikke vil være i stand til å oppnå målet satt i Granavolden-plattformen om halvering av utslippene fra transportsektoren innen 2030.

Rapporten har tatt for seg det PwC med dagens kunnskap anser som sannsynlig utvikling fremover. Analysene indikerer at utslippsreduksjonene i transportsektoren totalt sett vil bli i underkant av 40 prosent.