Norge har en politisk ambisjon om å halvere klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030. En rapport fra PwC viser imidlertid at fossile energibærere trolig vil dominere også i 2030. Mye tyder derfor på at vi med dagens politikk ikke vil være i stand