Energisystemet er i endring. Det blir mer og mer fornybart og en ny generasjon vokser frem. – Folk i 20-årene