Selskapet heter Trønderenergi og er eid av trønderske kommuner, men har ikke lenger rene trønderske kunder. Nettkundene er overført til Tensio som selskapet eier sammen med NTE og KLP. –