Sør i landet var særlig februar, mars og april i år varmere enn normalt. Det gikk ut over leverings-volumet til flere av fjernvarmevirksomhetene. Samtidig har brenselkostnadene påvirket mange av selskapene negativt i årets ni første