Fra Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller leder han det