I sommer offentliggjorde Fjordkraft at de hadde inngått en avtale om kjøp av Innlandskraft. Kjøpet omfattet både strømsalget fra Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked, og når transaksjonen fullføres i september vil Fjordkraft med sine datterselskaper være landets største strømleverandør med nærmere 900 000 kunder.

En snau måned etter oppkjøpet av Innlandskraft ble kunngjort leverte selskapet et kvartalsresultat før skatt som var opp hele 34 prosent fra året før, og samtidig steg Fjordkraft-aksjen til nye høyder. I skrivende stund handles aksjen på nivåer godt over 90 kroner.