Kommentar: I forbindelse med Klipp-spalten leser Europower daglig nesten alt som publiseres i media om kraftbransjen, inkludert vindkraft. Det kan være flere titalls artikler om vindkraft i