I Eidsivas kvartalsrapport kommer det frem at transaksjonen mellom Eidsiva og Hafslund E-CO ga inntekter på 4,074 milliarder kroner. Transaksjonen ble fullført i årets tredje kvartal, og kvartalsrapporten til Eidsiva