Kommentar: Innlegget er publisert på nettsiden til Energi og Klima. Konsernsjefer og direktører i