Dette er en kommentar som står for artikkelforfatterens regning. Den ble først publisert i Europowers søsteravis Dagens Næringsliv.

Agder Energi er en typisk norsk vannkraftprodusent. Selskapet er offentlig eid. Statkraft er største aksjonær med 45,5 prosent, mens 24 kommuner på Sørlandet med ulike andeler eier resten.

For kommunene er det viktig å kunne budsjettere med stabile utbytter fra Agder Energi. Det betyr at kraftprodusenten forsøker å sikre seg et stabilt overskudd. For å klare det, må Agder Energi forhåndsselge en viss andel av beregnet produksjon.