Nordic Balancing Model (NBM), eller Nordisk balansemarkedsmodell på norsk, er et samarbeid mellom de