Det legges opp til å gjeninnføre den gamle tilskuddsordningen, men hvor det tas hensyn til merverdiavgift og elavgift, med forslag til bevilgning på 20 mill. kroner i budsjettet for 2021, opplyser OED i forslaget til statsbudsjett for 2021.

Utjevningsordningen ble innført i 2000 med formål om å redusere tariffene for uttakskunder knyttet til distribusjonsnett med høye kostnader. Tildelingene har variert mellom 10 og 120 millioner kroner.

Første gang siden 2017

I årene 2018-2020 har det ikke blitt satt av penger til ordningen, men det gjøres nå og det settes av 20 millioner kroner.