Pressemelding: Hammerfest Energi Nett AS har anleggskonsesjon til å bygge Breivikbotn transformatorstasjon i Hammerfest kommune. I konsesjonen er det satt vilkår om at bygging av anlegget ikke kan