Det er Statnett som melder om kontraktsinngåelsen som er verdt rundt 447 millioner kroner. Dalekovod skal bygge de 67 kilometer lange kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal gå fra Lysebotn til