Oversikten baserer seg på NVEsgrunnlagsdata for inntektsrammen. Det er et enormt dokument med 42.000Excel-celler, der de fleste er fylt med