Europower har fått tilgang til en delvis sladdet utgave av Statnetts Rapport for systemansvarlig for 2020 som ble sendt til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE. Sladdingen er gjort med henvisning til kraftberedskapsforskriftens paragraf 6-2 om kraftsensitiv informasjon, men Europower har fått innsyn i brorparten av den.

Rapporten tar for seg en rekke temaer knyttet til Statnetts oppgaver som systemansvarlig for det norske strømnettet, og et av temaene er utenlandskablene, eller mellomlandsforbindelsene som de egentlig heter.

Der kommer det frem at Statnett hadde rekordstore flaskehalsinntekter i fjor, men at de likevel kunne vært dobbelt så høye hvis det ikke var for mange og lange begrensninger på overføringskapasiteten gjennom året.