Strømforbruket går bare opp, mer vindkraft gir mer uregulerbar energiforsyning og ny industri står i kø for å koble seg på strømnettet. Alt dette fører til sterk belastning på distribusjonsnettet, og er sammen med flaskehalser bakteppet for at ulike aktører rundt om i Norge og resten av verden tester ulike måter å lagre energi på.

Nå går to av kraft-Norges største aktører sammen om å utrede bruk av energilagring ved hjelp av store, flyttbare batteripakker som et alternativ til reinvesteringer i nettet.