Det er Olje og energidepartementet som har gitt NVE i oppdrag å oppnevne en ekspertgruppe som har levert den nye rapporten. Det melder direktoratet i en pressemelding. Målet