Domsslutningen ble avgitt av Møre og Romsdal tingrett, avdeling Molde i går. Sju nettkundene fra Hustadvika påberopte seg både helsemessige