Den nye modellen som er foreslått fra RME vil gi Statnett sterkere insentiver til kostnadseffektivitet