Statnett forteller i en pressemelding at verdens lengste undersjøiske strømkabel nå er ferdig. Den 720 kilometer lange strømforbindelsen mellom Suldal i Rogaland og Blyth i England er nå skjøtet sammen, og dermed er det norske og britiske strømnettet direkte knyttet sammen.

– Å skjøte sammen kablene er en komplisert jobb. Dette er en av de mange ingeniørbragdene vi har sett i North Sea Link. Kabellengdene fra Norge og England ble hentet opp fra havbunnen og inn på dekk. Der ble sammenkoblingen utført manuelt av spesialister, og det tok rundt to uker å fullføre arbeidet. Det må være helt rent der skjøtingen skjer, og det ble derfor satt opp et telt slik at skjøtingen ble utført i skjermede omgivelser, sier prosjektdirektør Thor Anders Nummedal i Statnett.

Like før midnatt, sent på kvelden mandag 14. juni, ble North Sea Link-kabelen mellom Norge og England sveiset sammen før den ble senket ned på bunnen. Foto: Statnett

Selve skjøtingen ble gjort like før midnatt, og etterpå ble kabelen senket ned og plassert på havbunnen. Der skal den graves ned for å være ekstra godt beskyttet.

– Det er flere unike operasjoner som er verdt å trekke fram i forbindelse med selve kabelleggingen. I Suldal bygde vi en flytende spesialplattform, den eneste i sitt slag i Norge, for å få lagt kablene i Suldalsvatnet. En 2300 meter lang tunnel måtte bygges for å legge kablene fra Suldalsvatnet til Hylsfjorden, før den ble lagt videre til Nordsjøen, sier Nummedal.

Det er ikke lenge siden Statnett offisielt åpnet NordLink-kabelen mellom Norge og Tyskland. Den har imidlertid vært i drift fra og med desember i fjor.

Nå er det snart klart for prøvedrift av North Sea Link, men det tar litt tid før alt er klart.

Forventer bedre utnyttelse av kraftressursene

I England fremhever Statnetts partner National Grid at kabelen gir begge land en bedre utnyttelse av kraftproduksjonen.

– Dette er et viktig er samarbeidet mellom UK og Norge for å få mest mulig ut av våre samlede fornybare energiressurser som gir fordeler i begge land, sier Nigel Williams, prosjektdirektør i National Grid.

National Grid eier halvparten av North Sea Link, og har dermed tatt halvparten av kostnadene. De er beregnet til å utgjøre mellom halvannen og to milliarder euro. Det tilsvarer ca. 15-20 milliarder kroner.

Disse pengene skal Statnett og National Grid tjene tilbake igjen gjennom flaskehalsinntektene. Dette er inntektene som de får gjennom å kjøpe strømmen billigere i et land for så å selge den dyrere i det andre.

Statnett opplyser at North Sea Link er deres største prosjekt noensinne. Til sammenligning kostet NordLink-kabelen til Tyskland ca. 1,8 milliarder euro. Den er 623 kilometer lang, og frem til nå var det den lengste undersjøiske strømkabelen i verden.

Mye vindkraft i England

Storbritannia har gjennomgående en høyere strømpris enn Norge og Norden, men de har også bygget ut mye vindkraft. De er langt fremme i å ta i bruk havvind, og selv om det foreløpig er dyrt å bygge ut havvind, så vil den likevel presse strømprisen ned når det blåser mye og er kraftoverskudd i England.

– Når det blåser i England og vindkraftproduksjonen er høy, kan vi i Norge kjøpe rimelig kraft fra britene og la vannet ligge i magasinene våre. Når det er lite vind og større behov for kraft i England kan de så kjøpe vannkraft fra oss, sier Nummedal.

Han trekker frem forsyningssikkerhet som et viktig argument for kabelen, men legger samtidig til at det gir den norske vannkraften mulighet til økt fortjeneste.

– Denne utvekslingen av grønn energi gir blant annet økt forsyningssikkerhet fordi vi kan importere mer strøm til en rimeligere pris dersom det er stram kraftsituasjon i Norge. Den gir også økt verdiskaping for Norge fordi vi får mer igjen for kraften når vi har overskudd av den. Den legger også til rette for å øke produksjon og forbruk av fornybar energi i Norge og England og dermed bidrag til fremtidens klimavennlige energisystem, sier Nummedal.

Allerede nå i juni skal det testes å sende strøm over kabelen, men ordentlig prøvedrift blir det ikke før 1. oktober. Når den er i full drift har den en kapasitet til å overføre 1.400 megawatt.