Pressemelding fra NVE: Statnett har fått løyve til å bygge nye 420 kV kraftleidningar mellom Aurland og Sogndal, og Sogndal