På tirsdag presenterte den finske systemoperatøren Fingrid sitt første anslag for om landet har tilstrekkelig med strøm kommende vinter.

Konklusjonen er at det er en viss risiko for mangel på strøm. Det planlegger Fingrid å løse via to timers strømstanser, melder operatøren.

Forventningene er at Finland kan bruke opp til 15,1 GW, noe som er nesten 3 GW mer enn den nasjonale kapasiteten for å produsere strøm.

Kjernekraftreaktoren Olkiluoto 3 er på vei til å levere strøm for fullt, men det vil bare kompensere for bortfallet av gass fra Russland, ifølge Fingrid.