Europower har flere ganger tidligere omtalt at den endelige avklaringen av kravet om funksjonelt skille, strekker ut i tid. Sist