Kabelforbindelsen mellom Sør-Norge og Nederland har kapasitet til å flytte 720 MWh strøm i timen. Det tilsvarer 720.000 kWh i timen. Kabelen har altså kapasitet til å eksportere årsforbruket til omtrent 36 boliger hver time.

6. mai ble det oppdaget en feil på kabelen på nederlandsk side, nærmere bestemt Waddenzee. Det har derfor verken vært import eller eksport på denne kabelen siden feilen ble oppdaget.