På Helgeland gjør nettselskapet Linea tiltak for å verne den utrydningstruede hubroen på Vega. I en pressemelding melder nettselskapet at de nå har festet