Statnett arrangerte tirsdag et informasjonsmøte om havvind. I det digitale møte ble det redegjort for utviklingen av havvind i Nordsjøen frem mot 2030.

Møtet tok for seg både det som er på gang i landene rundt oss, og hvordan dette vil påvirke kraftmarkedet og nettet innenlands i Norge.

Innen 2030 antar man at rundt 100 GW havvind vil være på plass i Nordsjøen, mot rundt 20 GW i dag. Den store driveren er EUs sterke nullutslipp-ambisjon.

Statnett vil ha hybridkabler

All denne havvind-produksjonen krever et nett i Nordsjøen.