Statnett har fått ny sjef. Det skjer ikke hvert år. Forrige gang det skjedde var i 2009,