Pressemelding fra Energi Norge:

– Både sykehus, legekontorer og andre beredskapsfunksjoner er avhengige av sikker strømforsyning for å kunne behandle pasienter. Strøm er også viktig for å opprettholde kommunikasjon, lys og varme for de mange som må være hjemme i karantene eller jobbe hjemmefra. Nettselskapene har derfor innført beredskapstiltak, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Nå er det satt inn tiltak for å skjerme kritisk viktig personell. Mange montørstyrker er delt inn i mindre enheter med ulike oppmøtesteder, slik at risikoen for smitte reduseres. Tilsyn i privatboliger og annen nærkontakt med kunder er dessuten innstilt.

– Nettselskapene er vant til å håndtere beredskapssituasjoner, og har et godt samarbeid på tvers slik at de kan bistå hverandre med personell og utstyr ved behov. De har også tett dialog med de regionale beredskapsorganisasjonene i NVE og hos Fylkesmannen, forklarer Kroepelien.

NVE samordner beredskap

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Innsatsen er organisert gjennom Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon som består av NVE, kraft- og varmeprodusentene og nettselskapene.

– NVE har hatt gjennomgang med de sentrale aktørene i landets kraftforsyning og fått bekreftet at alle er godt forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd. Driften går som normalt, med noen tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

Også Statnett har iverksatt tiltak for å hindre koronasmitte og opprettholde trygg drift og beredskap.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder om hvordan samfunnskritiske virksomheter kan opprettholde drift ved alvorlige hendelser som epidemier.

Pressemeldingen er kortet ned av Europower Energi