Etter flere dager med dårlig vær har tung is sørget for at 16 høyspentmaster har brukket på linjen mellom Gvepseborg og Kalhovde. Stannum AS (tidligere Tinn Energi Nett) skriver