Som Europower Energi tidligere har omtalt ble det i april kjent at Bodø Energi og Troms Kraft satte i gang fusjonssamtaler. Målet var å slå sammen nettselskapene Nordlandsnett og Troms Kraft Nett. Onsdag ble avtalen underskrevet.

– Dette betyr at beslutning om fusjon er tatt. Det som nå gjenstår er en del arbeid av mer praktisk karakter, slik at vi er klar til å operere som ett selskap fra årsskiftet, sier Semming Semmingsen.