Som Europower Energi tidligere har omtalt ble det i april kjent at Bodø Energi og Troms Kraft satte i gang fusjonssamtaler. Målet var å slå sammen nettselskapene Nordlandsnett og Troms Kraft Nett. Onsdag ble