Det er i en ny rapport fra NVE det kommer frem at kraftledningsmaster som er bedre tilpasset landskapet kan dempe konflikter. Godt synlige master fører til de største konfliktene ved utbygging, ifølge direktoratet. I