For folk flest er marginale tapskostnader i sentralnettstariffen svært fjernt.

Men de kan bety at nettleien blir fordoblet. Da er det ikke fullt så fjernt lenger.

Før vi går inn på mekanismen som øker kostnadene til nettselskapene, må vi først oppsummere hva som har skjedd i saken.

I august varslet Statnett at de ville sette energileddet i sin nettleie til null ut 2023. Det ville Statnett gjøre fordi de har enorme flaskehalsinntekter, og inntektene er langt høyere enn det inntektsrammen tillater.