Av de ni selskapene er det ett stort (Lnett/Lyse) og åtte mindre nettselskaper. I brevene som er sendt viser RME til kravet om at nettselskaper skal skilles tydelig fra annen virksomhet med både forskjellig navn og logo.

– Å skille navnet klart fra andre foretak i det integrerte foretaket innebærer at det er en tydelig forskjell utad. Det skal ikke være fare for forveksling eller utnyttelse av nettselskapets anseelse, skriver RME.

Brevene er varsel om at RME vurderer å pålegge selskapene å skifte navn.