NVE-sjef Kjetil Lund kunne i dag endelig legge frem høringsforslag til endringer i nettleiestrukturen. Det ble gjort