NVE/RME har i dag sendt et forslag ut på høring om å innføre