Regjeringen skriver i en pressemelding at forskriftene i stor grad baserer seg på forslaget RME sendte ut på høring i juni 2019, men at