Pressemelding fra Omexom: Omexom Norge, avdeling SørØst, har begynt arbeidet med å bygge ny 22 kV høyspentlinje for Elvia i Aremark og Halden. Linjena går