Tirsdag denne uken betalte norske strømkunder dyrt for strømmen, samtidig som en spesiell situasjon sørget for at England fikk kjøpe den samme norske strømprisen til langt lavere priser.

På det meste kostet strømmen 361,45 euro/MWh i Norge, mens England fikk kjøpe den for 161,26 euro/MWh. Forskjellen på 200,19 euro/MWh oppsto fordi prisauksjonen for Englandskabelen kjøres før den vanlige «day ahead»-auksjonen på Nord Pool.