Pressemelding fra ABB: Norges mest avanserte nettstasjon skal sette en ny standard for pålitelig distribusjon av strøm med reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader. Det norske Smartgridsenteret anslår at