Pressemelding fra NVE: Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har spurt nettselskapene om deres