RME administrerer en ordning, som gir nettskapene mulighet til å få finansiert forskning og utvikling gjennom nettleien.

Med dynamisk regulering kan reguleringen endres i kjølvannet av kunnskapen som etableres i disse FOU-prosjektene.

Men ifølge fungerende seksjonssjef Roar Amundsveen i RME utnyttes ikke denne muligheten til fulle.

– Mer å gå på

– Selv om vi ser en vekst så er det mer å gå på, sa han på Smartgridkonferansen onsdag.

Han påpekte at ikke alle selskapene deltar i denne FoU-ordningen.

– Bare litt over halvparten av selskapene er med. Det er strekk i laget, la han til.

Amundsveen trakk også fram et stort Enova-støttet demonstrasjonsprosjekt på området.

– Det er et tiltak vi heier veldig på og følger med på. Vi lærer mye av disse prosjektene, sa han og mente de også ville bidra til å øke kunnskapen hos aktørene i bransjen.

Forum for fremtidens nett

For å kunne dele denne kunnskapen ble det for fire år siden etabler et forum for fremtidens nett hvor bransjen kan møtes og utveksle verdifull kunnskap.

Nå er RME også i ferd med å opprette et digitaliseringsforum, som skal jobb mer konkret for å bedre den digitale samhandlingen.

Amundsveen fortalte også at det er satt i gang en rekke andre prosjekter og tiltak som skal bidra til sikrere og bedre drift av nettet nå og framover.

Flere av disse handler om utveksling av erfaringer og samhandling, samt hvordan man kan få sikker og effektiv drift.

– Et av målene er å hjelpe bransjen å bli mer koordinert, sa Amundsveen.