Det går fram i en utdyping av et høringssvar om Northconnect som Statnett har sendt til NVE.Som Europower tidligere har omtalt, har Northconnect justert sin tidsplan for idriftsettelse av kabelen til «2023/2024». Fram til