Sweco har, som en av to leverandører, signert en generell rammeavtale med Statnett som omfatter eksterne prosjekteringsoppdrag for stasjon og omfatter fag innenfor elektro, bygg og anlegg.