– Det har dessverre tatt lang tid å vurdere mulighetene for