I et likelydende brev har 16 aktører fått brev fra Statnett der de får beskjed om at avtalen om fleksibelt forbruk med rett til