Det viser ulike dokumenter Europower har fått innsyn i hos NVE.

Alle klagene handler om manglende innrapportering av endringer i nettsystemet. Slike endringer skal rapporteres til systemansvarlig (Statnett) gjennom Fosweb-systemet.

– Slik rapportering skal skje før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg settes i drift, skriver Statnett i alle brevene.

Et av selskapene som har sviktet i rapporteringen er altså Statnett selv.

– Statnett SF har ikke fulgt rapporteringsplikten ved sanering av tre strømtransformatorer i Kvilldal transformatorstasjon, skriver Statnett - om seg selv.

Transformatorene ble frakoblet 31. desember, men rapporteringen til Fosweb skjedde først i april.

– Systemansvarlig anser dette som et brudd på energilovsforskriften § 6-1, skriver Statnett - fortsatt om seg selv.

Fire andre syndere

Statnett har også klaget inn andre selskaper for manglende rapportering.

Statkraft har ikke meldt inn spenningssetting av Storlia kraftstasjon, og BKK Produksjon har ikke rapportert spenningssetting av produksjonsanlegget Evanger A1 og A2.

Tussa har ikke fulgt forskriften ved Osdalen kraftverk, mens Mørenett ikke rapporterte endringer ved Alvestad transformatorstasjon.

– Konsekvensen av brudd(ene) er etter systemansvarligs oppfatning at systemansvarlig ikke har oppdaterte og kvalitetssikrede data, og vil kunne drifte nettet med uriktig informasjon, skriver Statnett om de fem bruddene - inkludert sitt eget.

Statkraft, BKK og Tussa får en ekstra reprimande:

– Til tross for oppfølging og gjentatte purringer er forholdene ikke brakt i orden. Vi ber derfor NVE benytte de sanksjonsmidler som er nødvendig for å bringe forholdene i orden, skriver Statnett.

Heldigvis for Statnett ser det ut til at det oppnådd kontakt internt, og rapporteringen er nå på plass. Anmodningen om bruk av sanksjonsmidler gjelder derfor ikke dem selv.