Sammenlignet med fjorårets investeringsplan forventer Statnett at nye investeringer må skje raskere. I et brev til NVE med årets