Flere har etterspurt en 420 kV sentralnettslinje helt frem til Varangerbotn. Det påpekte blant annet styreleder i Varanger Kraft, Tor Arne